malé vodní elektrárny | architektura | design | interiery | rekonstrukce | vizualizace

vodní stavby | pozemní stavby

Úpravy 40" lodních kontejnerů na komerční využití

kontejnery_2.jpg

Úprava lodních kontejnerů pro využití jako prodejny, služby apod...
Zadavatel: Soukromý investor
NEJSME VÝROBCI KONTEJNERŮ, JEDNÁ SE POUZE O NÁVRH

 Projekční činnost:

 • architektonické studie a návrhy
 • dokumentace pro územní rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • podklady pro výběr dodavatele stavby
 • návrhy interiérů
 • design atypických prvků včetně koordinace dodávky
 • dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrská činnost:

 • vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně obstarání potřebných dokladů námi zpracovaných prací
 • zastupování stavebníka ve správních řízeních před orgány veřejné správy
 • výběr dodavatele - výkon technického a autorského dozoru

Konzultace a poradenství