malé vodní elektrárny | architektura | design | interiery | rekonstrukce | vizualizace

vodní stavby | pozemní stavby

Turistické stezky Bludova

bludov_stezky.jpg

Soustava 5 tématických turistických stezek a souvisejících instalací - projekt pro provedení stavby
Zadavatel: Obec Bludov
Spolupráce: Stavoprojekt Šumperk

Stanoviště stezky "Řemeslné"
 

Stanoviště stezky "Zvířecí"
Stanoviště stezky "Vesnický okruh"

 

Projekční činnost:

 • architektonické studie a návrhy
 • dokumentace pro územní rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • podklady pro výběr dodavatele stavby
 • návrhy interiérů
 • design atypických prvků včetně koordinace dodávky
 • dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrská činnost:

 • vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně obstarání potřebných dokladů námi zpracovaných prací
 • zastupování stavebníka ve správních řízeních před orgány veřejné správy
 • výběr dodavatele - výkon technického a autorského dozoru

Konzultace a poradenství