malé vodní elektrárny | architektura | design | interiery | rekonstrukce | vizualizace

vodní stavby | pozemní stavby

Obnova Osady Štěpánov

těpánov.png

Projekt znovuobnovení osady Štěpánov u Starého města, kompletní PD pro územní rozhodnutí - 17 objektů včetně technické infrastruktury (vrt + vodojem, ČOV, VN, NN, VO). Inspirace v původním Štěpánově, sudetské chalupy.
Objednatel: Kraličák s.r.o.

Historie:Podařilo se dohledat i některé výkresy původních stavení...


 

Projekční činnost:

 • architektonické studie a návrhy
 • dokumentace pro územní rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • podklady pro výběr dodavatele stavby
 • návrhy interiérů
 • design atypických prvků včetně koordinace dodávky
 • dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrská činnost:

 • vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně obstarání potřebných dokladů námi zpracovaných prací
 • zastupování stavebníka ve správních řízeních před orgány veřejné správy
 • výběr dodavatele - výkon technického a autorského dozoru

Konzultace a poradenství