malé vodní elektrárny | architektura | design | interiery | rekonstrukce | vizualizace

vodní stavby | pozemní stavby

Obnova Kaple svatého Kříže - Bludov

IMG_3325.JPG

Projekt pro územní řízení, stavební řízení a pro provedení novostavby repliky původní kaple v Bludově. Zbourána byla v 80. letech.
Zadavatel: Stavoprojekt Šumperk, Obec Bludov

 
Fotografie z realizace:

Pruská klenba nad vnitřním prostorem 

Projekční činnost:

 • architektonické studie a návrhy
 • dokumentace pro územní rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • podklady pro výběr dodavatele stavby
 • návrhy interiérů
 • design atypických prvků včetně koordinace dodávky
 • dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrská činnost:

 • vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně obstarání potřebných dokladů námi zpracovaných prací
 • zastupování stavebníka ve správních řízeních před orgány veřejné správy
 • výběr dodavatele - výkon technického a autorského dozoru

Konzultace a poradenství