malé vodní elektrárny | architektura | design | interiery | rekonstrukce | vizualizace

vodní stavby | pozemní stavby

Ubytovací zařízení - rekonstrukce vily, Staré Město

sportovni_07.jpg

Rekonstrukce původní vily a novostavba ubytovacího křídla v dimenzi původních dílen firmy:

Viktor Hensel, velkoobchod motouzy balicími a velkoobchodník s příslušnými výrobky

Projektová dokumentace do fáze stavebního povolení.
Zadavatel: soukromá osoba

Historie:
Podle toho, jak vypadá budova provaznická ve Starém Městě, dalo by se usuzovat na střední stav. Přilehlé budovy jistě sloužily jako sklady. Zatím není známo nic, co by rozšířilo naše vědomosti o tomto řemesle ve St. Městě. Zda pracoval sám či měl někoho k ruce. Jaký sortiment vyráběl. Nezachoval se na půdách nebo u někoho nějaký doklad? Ví se jen to, že do konce druhé světové války tuto činnost na č .p. 223 vykonával pan Hensel Viktor. Tento zápis je i ve staré domovní knize.
Dům je v ulici Sportovní, parcelní číslo 509. Dům hned vedle zmiňované dílny. Po válce tuto živnost převzal pan Mezník Stanislav jako národní správce. Jak a jak dlouho tuto činnost vykonával přesně nevím. Lze jen z dochovaných dokladů a náznaků usuzovat, že po tragédii, která rodinu postihla, opustil St.Město. Mezi děti, které zahynuly v nádrži při skladu kukuřice, (býval. budova přidružené výroby tzv. čtyřka) byla i jejich dcera Marta. Jeho odchodem zaniklo ve Starém Městě jedno z
mnoha řemesel, která zde kdysi lidé vykonávali.
Výroba tohoto zboží byla zestátněna, převedena do větších celků . A život šel dál. Mimo konopí ze lnu se začaly používat i nové materiály jako sisál, umělá vlákna atd. Důraz na kvalitu a požadavky zůstaly stejné. Nám tu zůstala budova, která připomíná,že v minulosti to bylo jinak.


Miko František
Zpravodaj Starého Města Pod Sněžníkem, květen 2006

Vyhláška
ministra průmyslu
ze dne 27. října 1948
o znárodnění podniků průmyslu textilního podle zákona č. 114/1948 Sb.
Podle § 1, odst. 4 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 114 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů
znárodněných a národních podniků, vyhlašuji, že dnem 1. ledna 1948 byly podle § 1, odst. 1, č. 25 citovaného zákona znárodněny zestátněním tyto podniky, u nichž
počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl v době od 1. ledna 1946 počtu padesáti:

1. Ada, E. Adler, tovární výroba prádla, se sídlem v Chebu, Britská 42,
2. Josef Adler a synové, se sídlem v Plzni,
***
27. Viktor Hensel, velkoobchod motouzy balicími a velkoobchodník s příslušnými výrobky, pod národní správou, ve Starém Městě pod Sněžníkem, se sídlem
ve Starém Městě pod Sněžníkem, spr. okr. Šumperk,
**
O tom dávám věděti s účinkem doručení.
Ministr:
Kliment v. r.

 


Stávající stav

 

 

 

 

O nás:

Jsme autorizovanou projekční kanceláří se zaměřením na projekci pozemních staveb, malých vodních elektráren a tvorbu vizualizací.

Kancelář provozuje tyto předměty podnikání:

  • projektové práce
  • inženýrská činnost v investiční výstavbě
  • kresličské a grafické práce
  • poradenství

Kancelář:
Wolkerova 10
787 01 Šumperk  

tel.: 604 115 546 (PST, 3DVIZ)
tel.: 736 776 804 (PST, 3DVIZ)
tel.: 731 501 413 (MVE)  

Kde nás najdete:

  

DALŠÍ AKTIVITY

 
Mikropeltonovy turbíny