malé vodní elektrárny | architektura | design | interiery | rekonstrukce | vizualizace

vodní stavby | pozemní stavby

Malé vodní elektrárny

MVE Vojtíškov - MORAVA, 90kW, v provozu

vojtiskov_0.jpg

Rekonstrukce původního mlýna, PD pro územní a stavební řízení

MVE Květná I - KRUPÁ, 8kW, v provozu

kvetna1_f1.jpg

Novostavba MVE, PD pro územní a stavební řízení, MVE i provozujeme

MVE Vlaské II - MORAVA, 90kW, v provozu

vlaske_2a.jpg

Novostavba MVE, PD pro územní řízení a stavební povolení

MVE Habartice - KRUPÁ, 120kW, v provozu

habartice_f1.jpg

 Obnova původního vodního díla, PD pro územní řízení a stavební povolení, MVE i provozujeme

MVE Vlaské I - MORAVA, 110kW, v provozu

vlaske_f1.jpg

Novostavba MVE, PD pro územní řízení a stavební povolení

Základní informace:

 • zkušenosti v problematice MVE od roku 1986 jak v projekci a realizaci, tak i v samotném provozování malých vodních elektráren
 • novostavby, rekonstrukce a optimalizace stávajících elektráren 
 • finanční záměry

 Projekční činnost:

 • dokumentace pro územní rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • podklady pro výběr dodavatele stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrská činnost:

 • vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně obstarání potřebných dokladů námi zpracovaných prací
 • zastupování stavebníka ve správních řízeních před orgány veřejné správy
 • výběr dodavatele
 • výkon technického a autorského dozoru

Konzultace a poradenství
 
Aktuální spolupráce - Peltonovy turbíny