malé vodní elektrárny | architektura | design | interiery | rekonstrukce | vizualizace

vodní stavby | pozemní stavby

MVE Široká Niva - Opava, 400kW, ve výstavbě i projekci

siroka_niva_1.JPG

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení
Tok: Opava
Průtok: 3,6 m3/sec,
Spád: 13,5 m
Instalovaný výkon: 400 kW
Turbína: 2 x Kaplanova spirální


Štoly na přivaděči